Gå til innhold

Dugnad 25 mai fra 17.00

Oppmøte nedre del: Solplatt ved vaktmester kontoret.

Oppmøte øvre del: Solplatt utenfor Malmvegen 104.

De som har mulighet kan gjerne starte før kl 17.00

Fellesrydding av Sykkelboder inngangsparti.                                               Gang inntil fellesboder, u.etg i Lavblokk

Beboere i hver inngang har ansvar for fellesryddingen.

Det blir satt ut containere ved innkjørsel på parkeringsplassene.

Se oppgaver på oppslagstavle, noen oppgaver er væravhengig.

Styret takker for all god deltakelse.

Info om dugnader 2023 Se: granittvegen.no                 Oppslag på tavla vil også komme.