Gå til innhold

Et borettslag er en eierform som kjennetegnes ved høy grad av fellesløsninger på blant annet vedlikehold, vaktmestertjenester, sikkerhet, økonomiforvaltning, lekeplasser, fellesareal og betaling av kommunale avgifter. Når du kjøper leilighet (andel) blir den totale verdien summen av kontantbeløpet og andel av fellesgjelden – som betales som en felleskostnad hver mnd. Felleskostnadene er kostnader for driften av eiendommen (Granittvegen borettslag).

Som andelshaver har du eksklusiv bruksrett til egen leilighet, og hvor borettslaget eier eiendommen og bygningsmassen.
Med enerett på leiligheten følger også ansvaret med å vedlikeholde den. Utvendig vedlikehold og av fellesarealer er borettslaget sitt ansvar.
Avgjørelser i forhold til fellesløsninger og fellesarealer tas på borettslagets generalforsamling en gang i året.

Forbrukerrådet har en fin liste over spørsmål en andelshaver kan ha i et borettslag.

Granittvegen borettslag er en del av Bonord (Boligbyggelaget Nord).

Bonord sitt hovedformål er;

«(…) å skaffe til boliger til andelshaver gjennom borettslag eller på annen måte, og å forvalte boliger for andelseiere. Laget skal også drive utleie, eiendomsmegling, fremforhandle fordeler for medlemmene og forvalte lagets kapital.»

Bonord-konsernet er i dag Nord-Norges største private eiendomsforvalter, og tilbyr en total pakke av boligrelaterte tjenester som inkluderer forsikring, lån og finansiering.”

Min side og login 
Bonord formidler full oversikt over ditt medlemskap som andelseier i Granittvegen borettslag. På «Min side» vil du blant annet få oversikt over ditt medlemskap, registrert info på andelshaver(e), felleskostnader og dine forfalte krav, ansiennitet, medlemsfordeler og opptjent bonus, forkjøpsrett og muligheten til å melde forkjøpsrett – samt mye annen viktig og relevant informasjon til deg som beboer.