Gå til innhold

Borettslaget

Granittvegen borettslag ligger i Kroken i Tromsø Kommune.

Granittvegen borettslag sto ferdig i 1972/73, og ble renovert i 1998/99.

Borettslaget består av 10 blokker med 260 blokkleiligheter, de
fordeler seg fra 2-rom, 3- roms og 4-roms leiligheter.

Vi eier vår egen grunn, og har parkeringsanlegg,
parkeringsområder og gjesteparkering. Borettslaget har
infrastruktur for EL-bil lading.

Kroken bydel ligger på fastlandssiden. 9 km nord for Tromsø
sentrum med god kollektivtransport til de øvrige bydelene og
universitetsområdet. Området har barnehager, 2 barneskoler og
1 ungdomskole.
Borettslaget er tilknyttet Bonord som også er lagets
forretningsfører.

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalles det for sent, kan en andelseier eller et styremedlem sette frem krav for tingretten om å kalle inn til generalforsamlingen.

På ordinær generalforsamling behandles blant annet årsregnskapet og årsberetningen. I tillegg behandles saker som styret finner nødvendig eller som andelseierne har sendt inn. Styret skal varsle om dato for generalforsamlingen samt om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Til generalforsamlinger bestiller vi kaker og det serveres kaffe.

Mer om generalforsamlingen og lov om borettslag finner du på;

www.huseierne.no
www.lovdata.no

Styret i Granittvegen borettslag består av 8 medlemmer, styreleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Første varamedlem møter fast i styremøtene og de øvrige innkalles etter behov.

Generalforsamlingen velger styreleder og styremedlemmer for 2 år (men slik at ikke alle er på valg hvert år). Varamedlemmer velges for ett år. Valgkomiteen foreslår kandidater til vervene. Det er lov å komme med egne forslag på kandidater på generalforsamlingen. Nåværende styremedlemmene med adresse og telefonnummer finnes i tabellen under.

Styret har møte ca. en gang i måneden. Her behandles saker du som andelseier kan komme med forslag til, og andre tema som har med borettslagets ve og vel å gjøre. Har du spørsmål til styret er det bare å ta kontakt med en av styrets medlemmer enten pr. telefon, skriftlig eller muntlig. Ved sending av e-post til et spesielt styre medlem bruk det enkelte styremedlemmets e-post adresse ( se kontakt oss)

Styrets medlemmer

Styreleder: Torbjørn Bongo | tlf: 928 40 451 | e-post:styreleder@granittvegen.no
Nestleder | Ansvarlig nedre del: Marit Falck | Malmvegen 134 | Tlf: 918 82 827 | e-post: mf@granittvegen.no
Nestleder | Ansvarlig øvre del: Yngve Lundblad| Malmvegen 104 | Tlf: 915 97 172 | e-post: yhl@granittvegen.no
Sekretær: Solfrid Elise Kristoffersen Wiggen | Malmvegen 134| Tlf: 900 30 977 | e-post: sewk@granittvegen.no
Styremedlem: Asbjørn Håkonsen | Malmvegen 112| Tlf: 911 45 720 | e-post: ah@granittvegen.no
Varamedlem: Stine Jacobsen | Malmvegen 134| Tlf: 977 77 914 | e-post: saj@granittvegen.no
Varamedlem: Fred Ørjan Søderholm | Granittvegen 7 | Tlf: 486 39 780 | e-post: vara@granittvegen.no
Varamedlem: Vilde Ørsje Utby| Malmvegen 110 | Tlf: 488 90 738| e-post: vara@granittvegen.no

Felles e-post til alle i styret: granittvegen@mittbonord.no

 

Fellesutgifter i borettslag

Fordelingsnøkkelen ble fastsatt da borettslaget ble stiftet.

Fellesutgifter er typiske vedlikeholdskostnader, kommunale avgifter, bygningsforsikring og alle andre utgifter som ikke knytter seg til den enkelte leilighet.

 

Fordelingsnøkkel for Granittvegen Borettslag.

Type leilighet         Antall           Fordelingsnøkkel i prosent
2 A spes                   6                    0,2980 %

2 A                            72                  0,3009 %

2 B                            14                  0,3276 %

3 C                            12                  0,3675 %

4 D                           39                  0,4271 %

4 E                           13                   0,4337 %

4 F                           104                 0,4351 %

                              260                 .

 

Senere års rehabilitering

2001 Fasadefornying- nye vindu på kjøkken og soverom. Innglasset balkong

2009 Taktekking

2013 Byttet ut El-kjelene.

2017 Oppgradering EL-anlegg i leilighetene- Ny kurs automatsikringer- komfyrvakt

2016 Drenering Granittvegen 1-7

2016 Renovering av garasjeanlegg

2017 Gangtunnel nedre del – Nytt vaktmesterlokal

Vilkår for utleie
Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Husk at du ifølge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov til å leie ut, og du får som regel kun leie ut for 3 år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at ikke leietaker bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold ovenfor borettslaget.

Søk om utleie
For å søke om utleie, registrerer du din søknad elektronisk på «Min side» på Bonord sin nettside.