Gå til innhold

Borettslaget har pt en avtale med Telenor om levering av TV-signaler og internett. Styret har det siste året hatt en relativt god dialog med Telenor, mtp på å utbedre løpende feil og mangler.

Styret har over tid fått flere henvendelser om etablering av fiber-tilkobling i laget. Dette har styret fulgt opp mot ulike mulige tilbydere, inkl dagens leverandør. Styrets vurdering var at det var tilbudet fra Telenor som fremstod mest hensiktsmessig. Tilbudet fra Telenor medførte at selskapet etablerer fiberanlegg, mot en bindingstid på 5 år.

Før jul sendt styret ut informasjon om at man hadde til hensikt å inngå en slik avtale, og anmodet om noen hadde noen innsigelser. Det kom ingen innsigelser, og basert på dette inngikk styret avtale med Telenor rett før jul 2023, med 5 års bindingstid, og prisfrys i 1 år fra montering er ferdig, og til samme pris som i 2023.

Etableringen er planlagt startet til sommeren 2024, og er forventet ferdig i løpet høsten. Nærmere informasjon vil bli gitt i forkant av monteringen.