Gå til innhold

Leiligheter

Granittvegen borettslag har 10 blokker med 260 leiligheter, fordelt på 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Disse er kodet etter type, som har med plassering i blokkene.

2 -roms type A-spes: 6 stk.
Plassert i underetasje i de 6 lavblokkene.

2- roms type A:​  72 stk.
Plassert i mellom 4-roms i hver inngang.

2- roms type B:​  14 stk.
Plassert i underetasje i de 6 lavblokkene.

3- roms type C: ​  12 stk.
Plassert i underetasje i de 6 lavblokkene.

4- roms type D: ​  39 stk.
Plassert i 1 etg. i alle 10 blokkene

4- roms type E: ​  13 stk.
Plassert i 1 etg. i alle 10 blokkene

4- roms type F: ​  104 stk.
Plassert i 2-, 3- og 4 etg. i alle 10 blokkene

Alle leilighetene går over ett plan.

 

Styret skal ha anledning til uhindret å foreta inspeksjon av leilighetene for å kunne konstatere om det er veggdyr eller andre mangler ved leilighetene.

I samsvar med husleiekontrakten må borettshaverne selv besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leiligheter og boder, eventuelt rette seg etter de pålegg styret bestemmer om oppussing. Ved fraflytting kan styret tilbakeholde del av omsetningsummen inntil oppussing er foretatt.

Utleie av egen leilighet er søknadspliktig.

Mer om utleie kan du lese om under ordensregler.

Fellesutgifter i borettslag.
Fordelingsnøkkelen ble fastsatt da borettslaget ble stiftet.
Fellesutgifter er typisk vedlikeholdskostnader, kommunale avgifter, bygningsforsikring og alle andre utgifter som ikke knytter seg til den enkelte leilighet.

Fordelingsnøkkel for Granittvegen Borettslag.

Type Leilighet             Antall             Fordelingsnøkkel i prosent
2 A spes                            6                         0,2980 %
2 A                                    72                        0,3009 %
2 B                                    14                        0,3276 %
3 C                                    12                        0,3675 %
4 D                                    39                       0,4271 %
4 E                                    13                       0,4337 %
4 F                                    104                     0,4351 %

260