Gå til innhold

Praktisk info

I borettslaget sorterer vi avfall i henhold til gjeldene sorteringsguide fra avfallsselskapet.
Gjennom optisk sortering kildesorterer du hjemme i fire ulike fargede poser før alle posene går i samme avfallsdunk eller kontainer som tømmes en gang i uken. Ved siden av kontaineren for søppel finner du en egen kontainer for sortering av glass og metall. Felles regel for både søppelsortering og sortering av glass og metall er at sorteringen gjelder emballasje. Dette betyr at det er emballasjeplast og emballasjepapir du kaster i respektive fargede poser, og emballasje glass og metall i egen kontainer.

Borettslaget har plassert avfallskontainerne på tre plasser i området – ved Malmvegen 126, Granittvegen 1 og Malmvegen 102.
Søppel skal ikke hensettes ved avfallskontainerne eller noe annet sted i borettslaget. Farlig avfall og spesialavfall (se sorteringsguide fra Remiks) må ikke kastes i avfallskontainerne eller i containere som settes opp i forbindelse med dugnader.

Søppelposer til sortering som gjøres hjemme fås hos Remiks, på rådhuset eller Coop Extra i Kroken

 

Hvordan sorterer man?

Remiks gikk over til nye farger og prikkete poser februar 2022.
Har du enda igjen noen av de galme helfargede posene kan du nå bruke disse til restavfall

Avfallskontainer for glass og metall

Kilde: Remiks.no

Hva skjer egentlig med avfallet?

Lurer du på hva som skjer med avfallet du sorterer kan du lese om det på Remiks sin side.

Her finner du den nye  Sorteringsguiden fra avfallsselskapet som brosjyre du kan skrive ut.

 

 

 

 

 

 

Borettslaget sørger for snørydding på felles veier, gangstier og parkeringsplasser.

Hver enkelt oppgang ved ukesansvarlig rydder for snø i inngangspartiet og foran trappeavsats.

Borettslaget har systemlås. Ved brann eller vannlekkasjer kan ansvarlig i styret ved hjelp av fagfolk låse seg inn og forhindre alvorlige følgeskader.

Hvis du ønsker flere nøkler til leiligheten kan du kontakte vaktmester som bestiller ny nøkkel fra Assa Abloy. En ny systemnøkkel koster ca 800,-

Vaktmester Leif Marjavara
Tlf: 977 03 900 | e-post: vaktmester@granittvegen.no

Borettslaget har postkasser i inngangspartiene. Det jobbes med å få felles plass for pakkehenting / -posting.

Beboerne kontakter styremedlem ut i fra ansvarsområde. Ta kontakt i god tid hvis det gjelder utlån eller annen hjelp.
I fellesferien er bemanningen lavere av naturlige årsaker. Alle i styret har fulltidsjobb; Vi anbefaler å sende en tekstmelding, så svarer vi så snart vi kan.

Her har vi samlet litt info om hvem som gjør hva i styret og kontaktinfo til hver person.

Ulike funksjoner i Granittvegen borettslag:

Styreleder
Nestleder | Ansvarlig nedre del
Nestleder | Ansvarlig øvre del
Sekretær
Styremedlem |  Prosjektansvarlig
Varamedlem og hjemmesideansvarlig

Felles e-post til alle i styret: styret@granittvegen.no

Vaktmester: Tlf.: 977 03 900 – Mail: vaktmester@granittvegen.no

Bonord: Tlf.: 776 03 200 – Mail: post@bonord.no

Politi: 112
Brann: 110
Ambulanse: 113

Det er pålagt å ha minst en røykvarsler i leiligheten. Det anbefales at denne er i gangpartiet mellom soverom og stue/kjøkken.

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren

Røykvarslere bør testes flere ganger i året, spesielt viktig er det å teste hvis du har vært bortreist en helg eller uker på ferie. Det kan ha oppstått feil, eller batteriet er gått tomt mens du var borte. Røykvarsleren skal støvsuges jevnlig, gjerne flere ganger i året. Feilalarmer uten noen naturlig årsak skyldes ofte nedsmusset røykvarsler. Det kan være alt fra støv til fluer, eller rett og slett en edderkopp som har funnet seg ett nytt hjem. Batteriet er anbefalt byttet hvert år, gjerne på røykvarslerens dag, 1. Desember.

 

Komfyrvakt
Ved oppgradering av EL-anlegget i 2017/2018 ble det installert komfyrvakt på kjøkkenet. Det er andelseiers plikt til å skifte batterier i disse.

 

Det skilles mellom egenkontroll, også kalt beboerkontroll,  og faglig vedlikehold. Egenkontrollen utføres av den enkelte beboer, mens faglig kontroll utføres av fagperson godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Egenkontroll
Slukkemidler kommer i mange varianter, de fleste har kjennskap til både håndslokkere og husbrannslanger. Egenkontroll av håndslukker består av flere sjekkpunkter, se til at plomben og splinten er intakt og sjekke at håndslukkerens manometer står på grønt. Etiketten skal være fullt leselig og apparatet skal ikke ha rustdannelser. Er det ett pulverapparat så skal dette snus opp ned fire ganger i året, det er viktig for å unngå at pulveret klumper seg. Skumapparater trenger du ikke snu på.

Faglig vedlikehold
Faglig vedlikehold av håndslukkere utføres i henhold til Norsk Standard – 3910, dette må utføres av personell med godkjenning fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Pulverapparater skal ha faglig kontroll etter fem år og service etter ti år, skumapparater skal ha service etter fem år. Kontrollen kan utføres på stedet der slokkeren befinner seg, en service må utføres på godkjent slokkeverksted. En håndslokker som har hatt en godkjent faglig kontroll eller service vil alltid være påført en etikett som viser at dette er utført og av hvem.

Det er planlagt å renovere drensen bak blokk 64, Malmvegen 108-112. Dette er tenkt gjennomført sommer 2022.

Styret har igangsatt Bevar plan. Denne går ut på at man jobber med å registrere og planlegge for vedlikehold de neste  5-15 år.

Etter endring av borettslagets vedtekter § 4-1 pkt (5) på Generalforsamling den 15.04.2013, har borettslaget følgende regler når det gjelder husdyrhold:

 • Styret skal fastsette vanlige ordensregler for eiendommen, og andelseierne plikter å følge de ordensreglene som til enhver tid er fastsatt.
 • Dyrehold er tillatt etter søknad til styret, dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Det vises derfor til enhver tid gjeldende «Ordensregler for Granittvegen borettslag» samt bestemmelser i «Husdyrhold i Granittvegen borettslag», med tilhørende skjema «Søknad om husdyr i Granittvegen borettslag».
 • Enhver andelseier som ønsker å holde husdyr må sende skriftlig søknad om dette til borettslagets
  styre. Når det gjelder kattehold, så er det kun innekatter det kan søkes godkjennelse om.

Andelseier som ønsker å skaffe seg hund eller katt må få tillatelse av de andre i oppgangen til å skaffe seg dette i form av underskrifter. Hvis flertallet i oppgangen tillater det kan det søkes styret om dyrehold.

Minner om hundelov en som til enhver tid er gjeldende, den kan du lese mer om her

Husdyrhold i Granittvegen Borettslag

Andelseier som søker om husdyr forplikter seg til å overholde følgende regler:

 1. Søknad med tillatelse til å ha innekatt eller andre innedyr må sendes styret og være godkjent av styret før anskaffelse skjer.
 2. Katter og hunder skal bære identifikasjon med eiers navn og telefonnummer.
 3. Det tillegges dyrets eier å sørge for at dyret holdes innendørs i eiers leilighet og ikke er til sjenanse eller ulempe for andre beboere i borettslaget.
 4. Dersom styret mottar klager fra andre beboere i borettslaget eller ovenstående regler av andre årsaker ikke overholdes, er jeg innenforstått med at husdyret kan bli forlangt fjernet da dette kan bli ansett som vesentlig mislighold og brudd på ordensreglene for Granittvegen borettslag.
 5. Styret kan, dersom særlige grunner foreligger, nekte tillatelse. et eksempel kan være at dyreholdet fører til ulempe for andre andelseiere på grunn av allergi.

Last ned skjema

Dyrehold

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 3 GB.
  Her kan du laste opp bilde av underskrifter fra naboene i oppgangen. Det må være flertall før du kan søke

 

Borettslaget har pt en avtale med Telenor om levering av TV-signaler og internett. Styret har det siste året hatt en relativt god dialog med Telenor, mtp på å utbedre løpende feil og mangler.

Styret har over tid fått flere henvendelser om etablering av fiber-tilkobling i laget. Dette har styret fulgt opp mot ulike mulige tilbydere, inkl dagens leverandør. Styrets vurdering var at det var tilbudet fra Telenor som fremstod mest hensiktsmessig. Tilbudet fra Telenor medførte at selskapet etablerer fiberanlegg, mot en bindingstid på 5 år.

Før jul sendt styret ut informasjon om at man hadde til hensikt å inngå en slik avtale, og anmodet om noen hadde noen innsigelser. Det kom ingen innsigelser, og basert på dette inngikk styret avtale med Telenor rett før jul 2023, med 5 års bindingstid, og prisfrys i 1 år fra montering er ferdig, og til samme pris som i 2023.

Etableringen er planlagt startet til sommeren 2024, og er forventet ferdig i løpet høsten. Nærmere informasjon vil bli gitt i forkant av monteringen.

 

Informasjon om abonnementet som er valgt hos Telenor for beboerne i borettslaget

Abonnementet som er valgt hos Telenor er FrihetM (240 poeng).

Med Frihet kan hver beboer skreddersy sin egen tv – og bredbåndspakke. Dette inkluderer tv og strømmetjenesten T-We som kan brukes innenfor EU/EØS. Abonnementet inkluderer 240 poeng som kan brukes til å velge den bredbåndskapasiteten og det tv- og strømmeinnholdet man selv ønsker. Disse poengene kan kunden fritt bruke til å velge de tjenestene som de selv ønsker. De kan endre bredbåndshastighet og TV-innhold så ofte de vil, uten ekstra kostnad.

Ulike hastigheter og TV-innhold koster ulikt antall poeng. Øverst i Mine Sider ser man en oversikt over hvor mange poeng man har brukt. Abonnementet er forhåndsinnstilt med Bredbånd 100 (40 poeng), liten basispakke med tv (100 poeng) og forhåndsvalgte kanaler og strømmetjenester (100 poeng). Dere kan lese mer om Frihet M her.

 

TV 2 Play Basis inkludert i fellesavtalen

Nå inkluderer Telenor  TV 2 Play Basis vårt  T-We-abonnement. Her finner dere et stort utvalg med filmer, serier og underholdning, hvor både nye og gamle sesonger er tilgjengelig. De som ønsker å oppgradere til en pakke uten reklame, eller få med sportsinnhold, får dette til en rabattert T-We-pris

Med denne endringen øker vi poengpakken for deres kollektive avtale med 20 poeng – tilsvarende verdi for TV 2 Play Basis. Alle beboere kan som alltid velge og endre innholdet sitt så ofte de selv ønsker. Det er heller ingen bindingstid på ekstra poengpakker for de som ønsker enda mer innhold enn hva som er inkludert i fellesavtalen.

Problemer med Telenor

Hvis du opplever problemer med TV, internett eller noe av utstyret ditt kan du kontakte Telenor på 915 09 000 for hjelp til å løse problemet. Hvis problemet fortsetter etter kontakt med Telenor, kan du kontakte borettslagets kontaktperson mot Telenor som kan forsøke å løse saken.

Kontaktperson Telenor: Marit Falck

Her finner dere oppdatert oversikt over deres fellesavtale

Her kan du logge inn på Telenor for å administrere abonnement

Når borettslaget ga tillatelse til at andelseiere som bor på bakkenivå kunne bygge egne platter på fellesområdet utenfor vinterhage, ble det satt som vilkår at platten bygges på bestemte mål med bestemt materiale, og at balkongens vedlikehold er andelseiers ansvar. Balkongene skal være i samme farge som fasaden. Andelseiere er selv ansvarlig for å male balkongene. Maling og utstyr til å male balkong fås hos vaktmester ved henvendelse.

Det er andelseiers ansvar at balkongen til enhver tid vedlikeholdes og ikke står å forfaller. Platten skal holdes i stand og ordentlig slik at det ikke er til sjenanse for andelseiere. Treverket på platten må tas vare på med olje eller beis. Det er ikke lov å legge gressplen eller andre løsninger på plattens dekk.

 

 

Vilkår for utleie
Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Husk at du ifølge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov til å leie ut, og du får som regel kun leie ut for 3 år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at ikke leietaker bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold ovenfor borettslaget.

Søk om utleie
For å søke om utleie, registrerer du din søknad elektronisk på «Min side» på Bonord sin nettside.