Gå til innhold

Utemiljø & Velferd

Borettslaget holder tre dugnader i løpet av året.

  1. dugnad i Mai
  2. dugnad i Juni
  3. dugnad i September

Informasjon om hva som skal gjøres hver dugnad henges opp på oppslagstavlene i hver oppgang før dugnaden – og legges ut på oppslagstavla på nettsiden.

 

På våren samles vi og raker plenene, planter blomster, rydder og gjør lekeområdene klare for sommeren. Det er også felles grilling og is til de yngste.

På høsten gjør vi uteområdene klare for vinteren.

Utstyr som trillebår, søppelposer. raker o.l. befinner seg inne i garasjen i Malmvegen 126

Kontaktperson øvre del: Yngve Lundblad

Kontaktperson nedre del: Marit Falck

Oppgangene/trapper vaskes av borettslaget.

For å holde inngangspartier og trapperom ryddige er det ikke tillatt å sette fra seg sykler, ski, barnevogner, sparker m.v. Fellesrom og sportsbod i 1. etasje er avsatt til slike formål. Heller ikke her må det settes eller parkeres kjøretøyer o.l. slik at andre borettshavere blir hindret/sjenert av dette.

Uteområdene skal som regel ryddes og stelles ved frivillig dugnad. Dugnader planlegges og ledes av styret.

Omkostninger i forbindelse med utbedring og vedlikehold av fellesarealene lekeplasser, parkeringsplasser og garasjeanlegg, veier og grøntarealer dekkes av borettslaget.

En entusiastisk gjeng andelseiere har gjort en stor innsats i å sette i gang en dyrkehage i nedre del av borettslaget. Vi har skaffet jord, pallekarmer og planter og har begynt dyrkingen – hvor noen pallekarmer er private og noen er felles for alle beboerne i borettslaget. Planen frem i tid er å ha private pallekarmer der beboerne kan plante det de ønsker, å ha et jordbærland felles for alle og å få laget en urtespiral som også er felles.

Målet med dyrkehagen er å skape samhold og engasjement blant beboerne med en aktivitet som binder øvre og nedre del sammen i et fellesskap. Vi ønsker også å skape glede blant barna i borettslaget med noe de kan ta eierskap i.

På grunn av plassmangel ser vi det gunstig at mesteparten av dyrkingen skjer i nedre del, men borettslaget ønsker at det skal være en dyrkehage i øvre del også. For å få dette til trenger vi engasjerte andelseiere i øvre del som kan være med å finne potensielle steder og løsninger.

Det er nå etablert et lite dyrkerom i garasjen i nedre del. Planen med rommet er å bruke det til å så frø som kan spise før de plantes ut i dyrkehagen da sesongen er så kort. Rommet er innerst i garasjeanlegget i Granittvegen 1-7.

Det er kode på døren som vil bli utlevert ved interesse.

 

Alle som bor i borettslaget er invitert inn, men skal du være med å dyrke følger det en del jobb. Det blir startet opp en gruppe med dyrkere hvor man er i et system og man lærer av hverandre. Her lærer man å dyrke etter økologiske prinsipper og vi følger samme mal som Holt økopark. Maria Berg Hestad sin nettside og blogg har mange gode tips og inspirasjon til økologisk dyrking. Her kan du lese deg opp på alt fra hvordan man lager sin egen jord til hvordan du skal vanne dyrkehagen din.

 

Hvis du har lyst til å bli med i dyrkelaget til borettslaget kan du kontakte

Marit Falck
Tlf: 918 82 827 | e-post: mf@granittvegen.no

 

Borettslaget har kjøpt inn 2 bålpanner til øvre del og 2 bålpanner til nedre del.

Andelseiere som vil låne bålpanne kan ta  kontakt med  områdeansvarlig i øvre og nedre del.

Når du bruker bålpannen skal det kun brukes 4-7 kubber tørr bjørkeved med opptennings brikker. Dette må hver andelseier kjøpe selv. Bålpanner må rengjøres etter bruk å settes på plass. Bålpannene gir minimalt os og kan benyttes på solplattene.

Bruk av bålpanne:

Opptenning og bruk
Bruk kun tørr ved (og helst bjørk som gir lite gnister). Bruk gjerne litt opptenningsved eller opptenningsbriketter. 5- 7 vedkubber gir fint bål og mye varme. Med VisionLine Bålpanne er det enkelt å tenne opp
og bålet kommer raskt i gang. Bålpannens innebygde forbrenningsteknologi gjør at den avgir minimalt
med røyk når den er varm. Vent med nye ilegg til flammene har avtatt og er i ferd med å dø ut.
Bruk sunn fornuft og vis forsiktighet som med alle former får åpen ild i nærhet av vegetasjon, bygninger
og lett antennelige gjenstander. Vær oppmerksom på at bålpannens overflate blir ekstrem varm under
bruk. La aldri barn og husdyr være uten tilsyn rundt bålpannen når den er i bruk eller når den er varm.

Etter bruk.
Vis forsiktighet også etter bruk. La bålpannen avkjøle seg selv før eventuell tømming av aske. Bålpannen blir veldig varm under bruk og gir lite aske. Vær oppmerksom på at aske kan inneholde glør i lang
tid. Tøm derfor asken på et sikkert sted eller i en ubrennbar beholder. Aske tømmes ved at bålpannen
snus rundt. Luftehullene helt nederst på bålpannen kan også brukes som løftehåndtak ved forflytning
eller tømming. Kantene kan være skarpe. Hansker anbefales.
Bålpannen er produsert i rustfritt stål. Høy varme vil gi en naturlig endring i fargen på overflaten. Selv
rustfritt stål kan få antydninger av rust om bålpannen er plassert i et maritimt og fuktig miljø. Lagring på
et tørt sted forlenger levetiden på produktet. Det anbefales at bålpannen er dekket til med trekk når den
ikke er i bruk.

Bruksanvisning Balpanne