Gå til innhold

Det varsles herved om generalforsamling i Granittvegen borettslaget

Dato: mandag den 13.05.2024

 

Saker som ønskes behandlet i møtet må være styret i hende innen 08.04.2024

 

Saker meldes inn via mail, post eller www.bonord.no/ «min side».

Saker kan sendes på e-post: granittvegen@mittbonord.no

Pr post: Styreleder Torbjørn Bongo, Granittvegen 5, 9022 Krokelvdalen

Via Bonord sin hjemmeside og muligheten for å legge inn en sak.

 

Dersom du ikke er bruker av “min side” allerede, må du trykke «registrer deg» og følge veiledningen deretter. Evt ta kontakt med Bonords kundesenter

 

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen/årsmøtet.

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker er det ønskelig at innmeldt sak inneholder:

Tittel
Beskrivelse av saken
Forslag til vedtak
Legg ved vedlegg dersom nødvendig (tegninger/bilder osv)
Alle saker som skal tas med i innkallingen må leveres skriftlig til styret innen fristen, samt inneholde forslagsstillers kontaktinfo for eventuelle avklaringer knyttet til forslaget. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes at saken behandles av styret.