Gå til innhold

Frist for innmeldinger av saker til generalforsamling er 16. april 2021.

Innkomne saker meldes inn til styret i Granittvegen borettslag ved styreleder Torbjørn Bongo e-post: styreleder@granittvegen.no. Eller Torbjørn Bongo Granittvegen 5, 9022 Krokelvdalen

Vi gjør oppmerksomme på at det er bare saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert innen fristen.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut senest 8 dager før ordinær generalforsamling.

For innspill på valg av styremedlemmer og varamedlemmer, kan valgkomiteen kontaktes: valgkomite@granittvegen.no