Gå til innhold

Arbeidet går noenlunde iht plan, men har vært noe forsinket den siste tiden pga mye snøfall. Arbeidet i garasjen er for det meste sluttført, bortsett fra asfaltlegging – som vil skje i løpet av sommerhalvåret.
Styret vurderes det ikke som kritisk for borettslaget at arbeidet tar noe lengre tid.