Gå til innhold

Styret i Granittevegen brl har vedtatt å legge ny drenering og etterisolere betongvegger under
terreng i Malmvegen 108 -112. Arbeidene vil pågå på øst og sørsiden av blokka.
I tillegg skal masser utskiftes og ny asfalt legges i den sørlige delen av garasjeanlegget

 

Infoskriv fra styret

Infobrev Granittvegen Brl 04.11.22