Gå til innhold

Som sikkert de fleste har fått med seg, så opplevd vi i går at det kom vann i store mengder ned fra området hvor vi i dag bygger Øvre Kroken.

Vannet fant egne veier og har kommet på steder hvor det egentlig ikke skulle være.

Vi må bare beklage at denne situasjonen har oppstått.

 

Økende temperatur de siste dagene har satt god fart på snøsmeltingen, og da det også begynte å regne i går, bidro dette til at vannet gravde seg gjennom steinfyllingen i den nye turveien, og videre forbi gammel lysløype og ned til Malmvegen og Anton Borchs vei.

 

Lekkasjen gjennom ny turvei, skyldes at denne ikke er ferdigstilt, og at man ikke har rukket å få på plass steinsetting av grøft på oversiden av ny turvei. Vannet fant derfor vei gjennom steinfyllingen i turstien og ned til området nedenfor. Dette skapte til tider kaotiske forhold, og en del utfordringer for trafikk og gående.

 

Vi iverksatte umiddelbart tiltak for å redusere lekkasjer i turvei. Dette arbeidet pågikk utover kvelden i går, og arbeidet ble tatt opp igjen i dag tidlig.

Gjennom dagen har man jobbet med tetting av grøft ovenfor turvei, og også forsøkt å lede vannet mot Krokelva i sør.

 

Vi var i ettermiddag på befaring i området sammen med entreprenør. De jobbet da bredt med tiltak for å få bukt med problemene.  I tillegg til strakstiltak, så vil også hydrolog fra Multiconsult vurdere situasjonen. De uttalte på befaring i dag at utført prosjektering og utført arbeid var bra. Grøft overfor turvei er ikke ferdig, og med snøsmelting i kombinasjon med mye nedbør så kunne en slik situasjon oppstå.

 

Consto med sine underentreprenører vil jobbe videre med å redusere lekkasjene til saken er løst. Situasjonen er nå under kontroll, med redusert vannmengde, men det kan ta litt tid før vi klarer å stoppe alle lekkasjer.

Når lekkasjer er stoppet, så vil områdene bli rengjort og ryddet. De skadene som har oppstått vil bli tatt hånd om etter hvert.

Vi håper at det verste nå er over, og at vi klarer å få ryddet unna før 17. mai.

 

Informasjon over kan gjerne deles med beboere i området, enten direkte eller via Facebook.

 

Dersom det er spørsmål til dette, kan disse rettes til Consto v/Mikal Andreassen på mail:ovrekroken@consto.no